STISIPOL Candradimuka mengadakan seminar kesenian dan kebudayaan di Aula Ismail Djalili